สถานะการบริจาค

เราฝึกกิจกรรมการช่วยเหลือสังคมในพื้นที่ที่เราสามารถทำได้ดีที่สุดและต้องการการเอาใจใส่สังคม
วันที่ ผู้บริจาค ราคา
2012.02.28 กวางจูสมาคมคนพิการ 4,000,000
2017.03.10 Gwangsan-gu ศูนย์สวัสดิการอาวุโสแฮปปี้ Naru 260,000
2018.06.04 ศูนย์อาสาสมัครกวางจู – กู 7,125,000
2018.08.01 ศูนย์สวัสดิการสังคม Yeongsan Po 2,700,000
2018.08.02 สังคมสวัสดิการสังคมผลไม้รัก 6,300,000
2018.08.27 ศูนย์สวัสดิการสังคม Yeongsan Po 3,510,000
2018.09.18 หมู่บ้านเลิฟเลิฟ 3,330,000
2018.09.20 Koryoin Village 500,000
วันที่ ผู้บริจาค ราคา
2012.02.28 กวางจูสมาคมคนพิการ 4,000,000
2017.03.10 Gwangsan-gu ศูนย์สวัสดิการอาวุโสแฮปปี้ Naru 260,000
2018.06.04 ศูนย์อาสาสมัครกวางจู – กู 7,125,000
2018.08.01 ศูนย์สวัสดิการสังคม Yeongsan Po 2,700,000
2018.08.02 สังคมสวัสดิการสังคมผลไม้รัก 6,300,000
2018.08.27 ศูนย์สวัสดิการสังคม Yeongsan Po 3,510,000
2018.09.18 หมู่บ้านเลิฟเลิฟ 3,330,000
2018.09.20 Koryoin Village 500,000