อวยพร

เคารพในบริการสุขภาพความสุขและความปลอดภัย
เราจะจัดการ บริษัท ด้วยหัวใจของเรา

CEO MESSAGE

ความปลอดภัยความบาปความภาคภูมิใจ

ฉันเริ่มเป็นครั้งแรกสำหรับขนมสำหรับลูกของฉัน

 

ฉันพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อทำขนมจากพื้นฐานเชื่อว่ามันจะดีสำหรับเด็กคนอื่น ๆ ถ้ามันเป็นขนมสำหรับลูกของฉัน

 

เบ็ดตังที่เริ่มต้นด้วยหัวใจเดียวกับลูกของฉันในโลกที่การกระตุ้นเศรษฐกิจคุ้นเคยจะปกป้องสุขภาพของพวกเขา

TheHi Corp. co.,
CEO Jung Ki Kim