LỜI CHÀO

Tôn trọng dịch vụ, sức khỏe, niềm vui và an toàn
Chúng tôi sẽ quản lý công ty với trái tim của chúng tôi.

THÔNG ĐIỆP CEO

AN TOÀN, SINCERITY, PRIDE

Tôi bắt đầu lần đầu tiên cho một bữa ăn nhẹ cho con tôi

Tôi đã cố gắng hết sức để làm một bữa ăn nhẹ từ những điều cơ bản, tin rằng nó sẽ tốt cho những đứa trẻ khác nếu đó là một bữa ăn nhẹ cho con tôi.

Bebedang, người bắt đầu với một trái tim dành cho con tôi trong một thế giới nơi sự kích thích quen thuộc, sẽ bảo vệ sức khỏe của chúng

TheHi Corp đồng.,
CEO Jung Ki Kim