ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

THE-HI > ĐỐI TÁC NƯỚC NGOÀI

TÌNH TRẠNG TOÀN CẦU

TheHi Co., Ltd. đặt mục tiêu trở thành công ty nội địa số 1 tập trung vào các doanh nghiệp toàn cầu Đến công ty sản xuất và thực phẩm tốt nhất thế giới

THÀNH PHẦN DOANH THU TOÀN CẦU

NHƯ NĂM 2018

49% tổng doanh số

TÌNH TRẠNG CƠ SỞ TOÀN CẦU

NHƯ NĂM 2018

74 địa điểm tại 15 quốc gia trên toàn thế giới

TÌNH TRẠNG NHÂN VIÊN TOÀN CẦU

NHƯ 2017

17.350 người

MẠNG BÁN HÀNG Ở NƯỚC NGOÀI

Vì ý tưởng về thực phẩm lành mạnh và thay đổi không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nước ngoài, việc giao hàng ở nước ngoài đang gia tăng theo nhu cầu của khách hàng để mang đến những điều tốt đẹp hơn cho các em bé quý giá của họ.