TRUNG TÂM C / S

Ý kiến có giá trị của bạn
Tôi sẽ nhớ và thực hành với trái tim của tôi.

Câu hỏi thường gặp

Để lại những câu hỏi thường gặp.
 • 유기농 제품 구매문의
  유기농 제품 구매문의
 • 반품교환 및 처리 안내
  반품교환 및 처리 안내
 • 배송&택배 관련 Q&A
  Q. 배송 날짜와 시간을 지정할 수 있나요?

  A. 상품 구매 시 페이지 하단 수령일 선택 메뉴(모바일 기준, PC로 접속 시 화면 우측)를 통해 희망배송일을 지정 가능합니다.
  다만 배송 시간은 지역 택배사 사정에 따라 상이할 수 있으며 지정이 불가합니다.
  택배사 사정에 따라 물량이 많은 경우 2~3일 가량 지연될 수 있으며, 폭설이나 폭우 등 천재지변 시에는 배송이 불가할 수 있습니다.

  Q. 배송 중인 상품의 위치를 확인하고 싶어요.

  A. 저희 엘빈즈에서 상품출고 송장등록시 고객님께 sms나 카카오톡 메시지를 발송해드리고 있습니다.
  ※운송장 등록 후, 택배사 사정에 따라 실제 송장조회가 반영되는데 까지 영업일기준 1일 정도 소요될 수 있습니다.
  택배사에서 집하된 상품이 배송 중 위치추적이 어렵거나, 흐름조회가 어려울 경우 실제 배송을 담당하고 있는 택배사측으로 문의를 부탁 드리겠습니다.

  1. CJ대한통운 : 1588-1255
  2. 한진택배 : 1588-0011

  위치 확인이 어려울 경우 고객센터 1544-6962번으로 연락주시면 도움 드리겠습니다.
  CJ대한통운과 한진택배 중 지정 가능하며, 지정하지 않는 경우 CJ대한통운으로 배송됩니다.
  (타 택배사 지정 불가)

  Q. 무료배송은 얼마 이상 주문해야 가능한가요?

  A. 제주도와 도서산간지역을 제외한 모든 지역은 3만원 이상 주문 시 무료 배송되며,
  도서산간지역은 추가 배송 비용이 발생할 수 있습니다.
New

YÊU CẦU 1: 1

Bạn có thể liên hệ riêng với Công ty TNHH Hi.

ĐỂ Ý

Đây là một thông báo
cho tin tức mới.

GIAO TIẾP

Chúng tôi liên lạc với khách hàng thông qua các kênh khác nhau.

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG

Vui lòng gửi cho chúng tôi ý kiến, sự không hài lòng, sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Vui lòng tham khảo các câu hỏi liên quan.

Trung tâm Thông tin

+-82-62-1544-8164

Các ngày trong tuần 8:30 ~ 17:30
Đóng cửa vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ quốc gia

C / S

+-82-62-1544-8164

Các ngày trong tuần 8:30 ~ 17:30
Đóng cửa vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ quốc gia

Thông tin vận chuyển

+-82-62-1544-8164

Các ngày trong tuần 8:30 ~ 17:30
Đóng cửa vào thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ quốc gia